Προφίλ Συλλόγου

Επειδή ο τόπος μας είναι το σπίτι μας και το σπίτι μας είναι ότι ποιό πολύτιμο έχουμε, καλούμε τους πολίτες κάθε ηλικίας και κάθε δραστηριότητας να αναλάβουν δράση (και να ξεχάσουν την αντίδραση!) Απώτερος στόχος μας είναι να ξαναγίνουμε μια κοινότητα ανθρώπων-πολιτών, που αγαπάνε τον τόπο τους και χαράσουν το μέλλον τους.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Κάλεσμα για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών


    Σε εφαρμογή του άρθρου 78 «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού θα προβεί στη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Σε αυτά τα πλαίσια καλούνται:
α) οι κοινωνικοί φορείς που αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου δράση σχετικά με τα προβλήματα των μεταναστών, όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή ενός (1) μέλους τους στη συγκρότηση του Συμβουλίου μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011.
β) όσοι αλλοδαποί κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού, συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας) και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, εκλογή η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού την Κυριακή 22 Μαΐου 2011, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011.
  Η βούληση για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών εκφράζεται εγγράφως στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, με αίτηση που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα, Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ.,e-mail).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου