Προφίλ Συλλόγου

Επειδή ο τόπος μας είναι το σπίτι μας και το σπίτι μας είναι ότι ποιό πολύτιμο έχουμε, καλούμε τους πολίτες κάθε ηλικίας και κάθε δραστηριότητας να αναλάβουν δράση (και να ξεχάσουν την αντίδραση!) Απώτερος στόχος μας είναι να ξαναγίνουμε μια κοινότητα ανθρώπων-πολιτών, που αγαπάνε τον τόπο τους και χαράσουν το μέλλον τους.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2011 και ώρα 20:30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 1. Περί στήριξης Τοπικών Επιχειρήσεων  και απασχόλησης.
 2. Περί ορισμού εκπροσώπου για το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
 3. Περί συζήτησης διευθέτησης του θέματος της  άρδευσης των υπαρχουσών καλλιεργειών των Τοπικών Κοινοτήτων  Λευκάρων, Μεσιανής, Ροδίτη και Ιμέρων.
 4. Περί κανονισμού λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
 5. Περί κανονισμού λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων.
 6. Περί κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας ζωής των Δήμων.
 7. Περί κανονισμού λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής των Δήμων.
 8. Περί κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών  Κοινοτήτων.
 9. Περί κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής ανάπτυξης.
 10. Περί κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων.
 11. Περί έγκρισης διέλευσης αγωγών ύδρευσης από ιδιωτικά αγροτεμάχια των νέων έργων αντικατάστασης εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων τοπικών κοινοτήτων Ροδίτη-Ιμέρων-Καστανιάς-Βαθυλάκκου.
12.  Περί αποδοχής διαφόρων ποσών και ψήφιση πιστώσεων.
13.  Περί χορήγησης παροχής πόσιμου νερού σε δημότες.
14.  Περί παράτασης προθεσμίας χρόνου περαίωσης του έργου
           « Επισκευή στέγης κοινοτικού καταστήματος Τριγωνικού».
15.  Περί παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου
          « Σύνδεση κεντρικού υδρευτικού αγωγού Σερβίων με υδραγωγείο Αυλών».
16.  Περί συζήτησης διαφόρων θεμάτων.                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     


                                       Ελευθερίου Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου